Ochrana osobných údajov


 

PREDÁVAJÚCI:
BingoSpa SK s.r.o.
Prírodná 6465/31
9
68 01 Nová Baňa

 

IČO: 51 052 253
DIČ:
2120575853

 

Spoločnosť nie je platcom DPH.
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Banská Bystrica , oddiel: Sro, Vložka číslo 32533/S.

 

KUPUJÚCI:
fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou
BingoSpa SK s.r.o. uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.

 

Čl. I Ochrana osobných údajov

 

1) Poskytnutím osobných údajov kupujúcim v rámci objednávania tovaru určenými spôsobmi t.j. elektronicky, telefonicky, či na základe zákaznickej registrácie prostredníctvom internetového obchodu, kupujúci dáva súhlas na spracovanie svojich údajov, ktoré sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

2) Osobné údaje spracováva spoločnosť BingoSpa SK s.r.o, Prírodná 6465/31, 968 01 Nová Baňa, IČO: 51 052 253 DIČ: 2120575853 , ďalej prevádzkovateľ.

 

3) Pri odoslaní objednávky sú spracovávané osobné údaje v rozsahu MENO, PRIEZVISKO, ADRESA, TELEFÓNNE ČÍSLO, E-MAILOVA  ADRESA za účelom vybavenia tejto objednávky.

 

4) Prevádzkovateľ neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe okrem:

 

a) spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru

b) spoločností, ktoré sa podieľajú na zabezpečovaní prevádzkovania internetového obchodu spoločnosti BingoSpa SK s.r.o.

 

5) Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek písomne odvolať.